Z Urzędu i Rady Gminy Zamość

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu Rady Gminy Zamość [ VIDEO ]

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu Rady Gminy Zamość [ VIDEO ]

W dniu 30 lipca 2019 r odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu Rady Gminy Zamość. Porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. Przyjęcie porządku obrad Przyjęcie protokołu. Pismo Starosty Zamojskiego z dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie ponownego rozważenia udzielania Powiatowi dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3255L […]

„Czyste Powietrze” w Gminie Zamość

„Czyste Powietrze” w Gminie Zamość

Wójt Gminy Zamość podpisał porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie (WFOŚiGW) w sprawie wsparcia działań w realizacji Programu „Czyste Powietrze” na obszarze Gminy Zamość. Zaangażowanie gmin w realizację programu jest dobrowolne i Gmina Zamość nie otrzymuje z tego tytułu żadnego wsparcia finansowego. Z uwagi na ważny interes społeczny i oczekiwania […]

Znakomite poparcie radnych Rady Gminy Zamość dla Wójta Ryszarda Gliwińskiego. Genialna jednomyślność radnych PiS-u i radnych z Komitetu Wyborczego Ryszarda Gliwińskiego.

Znakomite poparcie radnych Rady Gminy Zamość dla Wójta Ryszarda Gliwińskiego. Genialna jednomyślność radnych PiS-u i radnych z Komitetu Wyborczego Ryszarda Gliwińskiego.

W dniu 29 czerwca 2019 roku w świetlicy wiejskiej w Mokrem odbyła się IX zwyczajna sesja Rady Gminy Zamość. Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium za wykonany budżet 2018 roku. Radni Rady Gminy byli co do tego jednogłośni. Sesja miała miejsce w piątek 28 czerwca 2019 r. w świetlicy wiejskiej w […]

Radni w milczeniu odbyli posiedzenie Komisji Oświatowo – Społecznej [ VIDEO ]

Radni w milczeniu odbyli posiedzenie Komisji Oświatowo – Społecznej [ VIDEO ]

W dniu 17 czerwca 2019 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświatowo – Społecznej Rady Gminy Zamość. W posiedzeniu uczestniczyli wójt Ryszard Gliwiński, Przewodniczący Rady Gminy Zamość radny Wojciech Suchowicz oraz Konrad Dziuba z-ca dyrektora Wydziału Społeczno – Administracyjnego. Posiedzeniu przewodniczyła przewodnicząca komisji radna Anna Bartoń. W trakcie posiedzenia głos zabrał radny Krzysztof Ostasz. W trakcie […]

Przesunięcie terminu IX sesji Rady Gminy Zamość

Przesunięcie terminu IX sesji Rady Gminy Zamość

Przewodniczący Rady Gminy w dniu 24 czerwca 2019 roku poinformował o zmianie terminu sesji Rady Gminy Zamość. Zwołana na dzień 27 czerwca sesja Rady Gminy Zamość zostaje przesunięta na dzień 28 czerwca 2019 roku na godz. 16.30. Sesja odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Mokrem. Porządek obrad: Otwarcie sesji Stwierdzenie quorum. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie […]

Radni Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu dyscyplinują Starostę Powiatu Zamojskiego [ VIDEO ]

Radni Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu dyscyplinują Starostę Powiatu Zamojskiego [ VIDEO ]

W dniu 11 czerwca 2019 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu Rady Gminy Zamość. Obradom przewodniczył radny Sylwester Dobromilski – przewodniczący Komisji. Przedmiotem obrad komisji był temat przebudowy dróg gminnych na lata 2020 – 2023. Komisja na wniosek radnego Tadeusza Kostrubca nie wyraziła zgody na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Szewnia – Wólka […]

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zamość – pytania radnego Konrada Kitki w sprawie MZK [ VIDEO ]

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zamość – pytania radnego Konrada Kitki w sprawie MZK [ VIDEO ]

W dniu 12 czerwca 2019 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zamość. Obradom przewodniczył radny Henryk Łukaszczuk – przewodniczący przedmiotowej komisji. W obradach uczestniczył Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński oraz Przewodniczący Rady Gminy Zamość radny Wojciech Suchowicz. Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. Przyjęcie protokołu. Przyjęcie porządku obrad. Kontrola i ocena realizacji […]

Jutro VIII sesja Rady Gminy Zamość

Jutro VIII sesja Rady Gminy Zamość

W dniu 30 maja 2019 roku odbędzie się VIII sesja Rady Gminy Zamość. Radni pochylą się m.in nad projektami uchwał: uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zamość, uchwałą w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok, uchwałą w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa. Radni będą debatować nad propozycja przyjęcia stanowiska […]

Czy Sołtysi w Gminie Zamość są samorządowymi liderami?

Czy Sołtysi w Gminie Zamość są samorządowymi liderami?

Miesiące styczeń i luty były w Gminie Zamość wyjątkowym czasem samorządowej aktywności i mobilizacji – były m.in. zebrania sprawozdawcze Stowarzyszeń (15), różnego rodzaju spotkania noworoczne w Sołectwach (24) i Zamojski Orszak Trzech Króli. Wypełnione zaangażowaniem dni mieli także Radni i Wójt, organizując współpracę w nowej samorządowej kadencji. Najbardziej znaczącymi wydarzeniami były jednak zebrania wiejskie (36), […]

VII sesja Rady Gminy Zamość

VII sesja Rady Gminy Zamość

W dniu 25 kwietnia 2019 roku w świetlicy wiejskiej w Mokrem odbędzie się VII zwyczajna sesja Rady Gminy  Zamość. Radni pochylą się nad projektami uchwał m.in: uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad, na jakich radnym gminy przysługują diety, uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów […]

Jest praca: Urząd Gminy Zamość ogłosił konkurs na stanowisko urzędnicze

Jest praca: Urząd Gminy Zamość ogłosił konkurs na stanowisko urzędnicze

W dniu 04 kwietnia 2019 roku na BIP Urzędu Gminy Zamość zostało zamieszczone ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w wydziale planowania przestrzennego i ochrony środowiska. 3. Wymagania związane ze stanowiskiem: Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące kryteria: Wymagania niezbędne: 1) obywatelstwo polskie lub spełnienie wymagań określonych  w art. 11 ust. 2 […]

Kto dzieli elektorat w Gminie Zamość?

Kto dzieli elektorat w Gminie Zamość?

Problemy mieszkańców w Gminie Zamość stają się jawne. Mieszkańcy pytają a Wójt odpowiada i publikuje na stronie Urzędu Gminy Zamość w kategorii ” Pytania do Wójta”. Jest to stały element kontaktu między mieszkańcami a organem wykonawczym czyli Wójtem. W ostatnich czasie mieszkańcy zapytali wójta miedzy innymi o wynajem świetlicy wiejskiej w Siedliskach. Publikujemy pytanie mieszkańca […]

VI sesja Rady Gminy Zamość: radny Wiesław Koczułap przeciw wojence ” Starostwo – Gmina”

VI sesja Rady Gminy Zamość: radny Wiesław Koczułap przeciw wojence ” Starostwo – Gmina”

W dniu 21 marca 2019 roku odbyła się VI zwyczajna sesja Rady Gminy Zamość,którą zdominował temat uchwały w sprawie nabycia nieruchomości lotniska Mokre. Przed głosowaniem nad uchwałą swoje oświadczenia przedstawili  przewodniczący klubu Prawo i Sprawiedliwość oraz klubu ” Jedność”.  W trakcie dyskusji głos zabrali radny Krzysztof Ostasz, radny Sylwester Dobromilski, radna Szymańska Halina oraz radny […]

Posiedzenie Komisji Oświatowo – Społecznej Rady Gminy Zamość: radny Krzysztof Ostasz pytania i wnioskuje

Posiedzenie Komisji Oświatowo – Społecznej Rady Gminy Zamość: radny Krzysztof Ostasz pytania i wnioskuje

13 marca 2019 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświatowo – Społecznej Rady Gminy Zamość. Obradom komisji przewodniczyła radna Anna Bartoń. W obradach komisji uczestniczyli radni przedmiotowej komisji, Z-ca Dyrektora Wydziału  Społeczno Administracyjnego Konrad Dziuba, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury. W trakcie posiedzenia radni zaopiniowali projekty uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy Zamość. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury […]

VI sesja Rady Gminy Zamość: czy radni wyrażą ponownie zgodę na na nabycie nieruchomości lotniska Mokre?

VI sesja Rady Gminy Zamość: czy radni wyrażą ponownie zgodę na na nabycie nieruchomości lotniska Mokre?

Na 21 marca 2019 roku została zwołana VI zwyczajna sesja Rady Gminy Zamość. Posiedzenie Rady Gminy odbędzie się o godz. 15.30 w świetlicy wiejskiej w Mokrem. Radni pochylą się nad przyjęciem kilku uchwał. Jedną z uchwał, która zapewne będzie przedmiotem dyskusji to projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości lotniska Mokre. Porządek obrad: […]

Top