Ważne tematy

Mieszkańcy Gminy Zamość w trosce  o własne bezpieczeństwo apelują w sprawie budowy chodników do Wójta Gminy Zamość oraz Starosty Powiatu Zamojskiego

Mieszkańcy Gminy Zamość w trosce o własne bezpieczeństwo apelują w sprawie budowy chodników do Wójta Gminy Zamość oraz Starosty Powiatu Zamojskiego

Mieszkańcy Gminy Zamość nie ustają w bojach o budowę chodników przy drogach powiatowych. Były petycje mieszkańców, były interpelacje radnego Rady Powiatu Zamojskiego Konrada Dziuby. Teraz jest apel mieszkańców do Wójta Gminy Zamość Ryszarda Gliwińskiego i Starosty Powiatu Zamojskiego Stanisława Grześko. Apel został odczytany podczas ostatniej IX sesji Rady Gminy Zamość przez Ryszarda Puchacz a następnie […]

Znakomite poparcie radnych Rady Gminy Zamość dla Wójta Ryszarda Gliwińskiego. Genialna jednomyślność radnych PiS-u i radnych z Komitetu Wyborczego Ryszarda Gliwińskiego.

Znakomite poparcie radnych Rady Gminy Zamość dla Wójta Ryszarda Gliwińskiego. Genialna jednomyślność radnych PiS-u i radnych z Komitetu Wyborczego Ryszarda Gliwińskiego.

W dniu 29 czerwca 2019 roku w świetlicy wiejskiej w Mokrem odbyła się IX zwyczajna sesja Rady Gminy Zamość. Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium za wykonany budżet 2018 roku. Radni Rady Gminy byli co do tego jednogłośni. Sesja miała miejsce w piątek 28 czerwca 2019 r. w świetlicy wiejskiej w […]

Czy Radni Rady Gminy Zamość utrudniają mieszkańcom możliwość występowania z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą?

Czy Radni Rady Gminy Zamość utrudniają mieszkańcom możliwość występowania z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą?

Wobec nowelizacji ustaw o samorządzie gminnym, powiatowym i województwa, jakie weszły w życie w dniu 31 stycznia 2018 r., w polskim systemie prawnym zagwarantowane zostało prawo mieszkańcom jednostek samorządu terytorialnego do występowania z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą do organów stanowiących, czyli do rady gminy, powiatu i sejmiku województwa. Do tej pory także nie było przeciwwskazań, aby […]

Jawność w Starostwie Powiatu Zamojskiego – będzie udostępniony rejestr zawartych umów

Jawność w Starostwie Powiatu Zamojskiego – będzie udostępniony rejestr zawartych umów

Idea jawnego rejestru umów w BIP każdego podmiotu publicznego zyskuje kolejnych zwolenników. Na wniosek jednego z mieszkańców Gminy Zamość idea jawnego rejestru umów została pozytywnie przyjęta w Starostwie Powiatu Zamojskiego. Starosta Stanisław Grześko zaznacza, że Starostwo nie ma obowiązku udostępniania rejestru umów w BIP jednak przychylając się do cennych uwag zawartych we wniosku Starostwo Powiatowe […]

Mieszkaniec Gminy Zamość  jako jedyny z województwa lubelskiego zakwalifikował się do Szkoły Inicjatyw Strażniczych

Mieszkaniec Gminy Zamość jako jedyny z województwa lubelskiego zakwalifikował się do Szkoły Inicjatyw Strażniczych

Sieć Obywatelska Watchdog Polska, stowarzyszenie działające na rzecz prawa do informacji opublikowała listę osób, które zakwalifikowały się do Szkoły Inicjatyw Strażniczych. W wyniku analizy zgłoszeń oraz w oparciu o rozmowy telefoniczne z osobami wybranymi na podstawie informacji zawartych w zgłoszeniach komisja zaprosiła do uczestnictwa w Szkole Inicjatyw Strażniczych 20 osób. Zainteresowanie kursem przerosło  najśmielsze oczekiwania […]

Radny Rady Gminy Zamość Krzysztof Ostasz otwarty na kontakt z wyborcami

Radny Rady Gminy Zamość Krzysztof Ostasz otwarty na kontakt z wyborcami

W dniu 28 lutego 2019 roku w trakcie sesji Rady Gminy Zamość radny Krzysztof Ostasz zgłosił wniosek o udostępnienie  na stronie Urzędu Gminy Zamość danych kontaktowych do radnych Rady Gminy Zamość. Radny chce aby wyborcy kontaktowali się z radnymi za pomocą poczty elektronicznej tzw.  e-maila. Zgłoszony przez radnego Krzysztofa Ostasza wniosek jest ważny ponieważ aby mieszkańcy […]

Radny Henryk Łukaszczuk będzie sprawował nadzór nad sołtysem Henrykiem Łukaszczukiem [ VIDEO ]

Radny Henryk Łukaszczuk będzie sprawował nadzór nad sołtysem Henrykiem Łukaszczukiem [ VIDEO ]

W dniu 07 lutego 2019 roku w świetlicy wiejskiej w Sitańcu odbyły się wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej dla sołectwa Sitaniec Wolica. Zgłoszony został jeden kandydat. Mieszkańcy zgłosili jako kandydata na sołtysa Henryka Łukaszczuka – dotychczasowego sołtysa i jednocześnie radnego Rady Gminy Zamość.  W wyniku tajnego głosowania zgłoszony kandydat uzyskał 29 głosów za jeden przeciw. […]

Czy radny w Gminie Zamość skontroluje sam siebie?

Czy radny w Gminie Zamość skontroluje sam siebie?

Jeden z mieszkańców przesłał do Rady Gminy Zamość pismo w którym apeluje do radnych, którzy pełnią jednocześnie funkcję sołtysa o powstrzymanie się od obejmowania stanowisk w jednostkach pomocniczych gminy.  Chodzi o to aby radny Rady Gminy nie pełnił jednocześnie funkcji sołtysa lub członka rady sołeckiej. Czy ten apel można łączyć z rozwiązaniem jaki przyjęła Rada […]

Nerwowa atmosfera podczas XLIX sesji Rady Gminy Zamość [ VIDEO ]

Nerwowa atmosfera podczas XLIX sesji Rady Gminy Zamość [ VIDEO ]

W dniu 04 października 2018 roku odbyła się XLIX zwyczajna sesja Rady Gminy Zamość. Jak już informowaliśmy podczas sesji doszło do skandalicznej wypowiedzi radnej Anny Skorupki i braku reakcji na takie zachowanie przez prowadzącego obrady radnego Kazimierz Skibę. Odebranie głosu mieszkańcowi w trakcie jego wypowiedzi oraz uwaga skierowana przez Konrada Dziubę – Inspektora d/s Komunalnych […]

”Słyszała, że dzwonią, ale nie wie, w którym kościele”

”Słyszała, że dzwonią, ale nie wie, w którym kościele”

W tym roku kolejny raz byliśmy na zebraniach wiejskich celem ich nagrania i udostępnienia na naszej stronie. Wiele się zmieniło ale ciągle są osoby, które zarzucają nam bezprawne działania w nagrywaniu ale nie potrafią podać podstawy prawnej. I tak jeden z uczestników zebrania wiejskiego w miejscowości Mokre pytał, dlaczego fotoreporter nie zapytał o zgodę na […]

Każdy zainteresowany będzie wiedział jak głosuje radny – nowelizacja Ustawy o samorządzie gminnym

Każdy zainteresowany będzie wiedział jak głosuje radny – nowelizacja Ustawy o samorządzie gminnym

Koniec z kombinowaniem przed wyborcami, koniec z „amnezją na zawołanie„! PiS wprowadził imienne rejestry głosowań. Mieszkańcy dowiedzą się, jak głosują ich radni. Do tej pory w radach gmin obowiązywała odpowiedzialność zbiorowa. 31 maja 2016 roku Rada Gminy Zamość „rozpatrywała” petycję złożoną w sprawie wprowadzenia do protokołu z posiedzeń Rady imiennych wyników głosowań, tj. zapisać, w […]

Składamy wniosek o umieszczenie informacji o wokolzamoscia.pl na stronie Gminy Zamość i w Biuletynie Samorządu Gminy Zamość

Składamy wniosek o umieszczenie informacji o wokolzamoscia.pl na stronie Gminy Zamość i w Biuletynie Samorządu Gminy Zamość

 Przedstawiamy treść wniosku, jaki został złożony w Urzędzie Gminy Zamość. W naszym piśmie, powołując się na politykę równych szans, wnioskujemy o umieszczenie informacji o serwisie wokolzamoscia.pl na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy Zamość i w Biuletynie Samorządu Gminy Zamość. Wniosek jest skierowany do Wójta Gminy Zamość, który jest jednocześnie Redaktorem Naczelnym miesięcznika Biuletyn Samorządu Gminy […]

Skandal na zebraniu wiejskim w sołectwie Wysokie [ video ]

Skandal na zebraniu wiejskim w sołectwie Wysokie [ video ]

W dniu 26 sierpnia 2017 r. podczas zebrania wiejskiego w sołectwie Wysokie doszło do skandalicznej sytuacji, gdzie grupa mieszkańców zastrzegła sobie, że nie życzą sobie nagrywania. Przeciwnicy nagrywania dopuścili się bezprawnych zachowań. Wszystko to działo przy akceptacji wójta Ryszarda Gliwińskiego. Z pewnością osoba, która akceptuje takie standardy w działalności publicznej i pozwala na łamanie prawa […]

Fundusz sołecki w sołectwie Wysokie w tajemnicy

Fundusz sołecki w sołectwie Wysokie w tajemnicy

W dniu dzisiejszym w sołectwie Wysokie odbyło się zebranie wiejskie w sprawie wyboru wniosku i podjęcia uchwały o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego na 2018 rok. Po otwarciu zebrania przez sołtysa i powitaniu przybyłych uczestników zebrania w tym przedstawiciela redakcji ”Wokół Zamościa ”grupa mieszkańców  zgłosiła sprzeciw na udział fotoreportera redakcji w zebraniu. Jedna z mieszkanek stwierdziła, […]

Petycja m.in. o głosowania imienne w protokołach z sesji radnych Rady Gminy Zamość

Petycja m.in. o głosowania imienne w protokołach z sesji radnych Rady Gminy Zamość

Biuro Rady Gminy Zamość w sporządzanych protokołach z sesji nie oznacza jak głosuje dany radny na sesji. Radni przyjęli, radni przegłosowali, a jak głosowali poszczególni radni, tego już niestety brakuje.  Obywatele, mieszkańcy i wyborcy mają prawo wiedzieć jak głosuje nad daną sprawą wybrany przez nich w wyborach samorządowych radny. Dlatego też złożyliśmy do  Przewodniczącego Rady […]

Top