Filmy

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu Rady Gminy Zamość [ VIDEO ]

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu Rady Gminy Zamość [ VIDEO ]

W dniu 30 lipca 2019 r odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu Rady Gminy Zamość. Porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. Przyjęcie porządku obrad Przyjęcie protokołu. Pismo Starosty Zamojskiego z dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie ponownego rozważenia udzielania Powiatowi dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3255L […]

Zarząd Powiatu w Zamościu otrzymał absolutorium [ VIDEO ]

Zarząd Powiatu w Zamościu otrzymał absolutorium [ VIDEO ]

Rada Powiatu w Zamościu podczas obrad VIII sesji VI kadencji, która odbyła się 26 czerwca 2019 roku udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu w Zamościu z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. Absolutorium zostało udzielone jednogłośnie. Radni podczas sesji przyjęli również Raport o stanie Powiatu Zamojskiego za 2018 rok a następnie jednogłośnie udzielili Zarządowi Powiatu w Zamościu […]

Radni w milczeniu odbyli posiedzenie Komisji Oświatowo – Społecznej [ VIDEO ]

Radni w milczeniu odbyli posiedzenie Komisji Oświatowo – Społecznej [ VIDEO ]

W dniu 17 czerwca 2019 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświatowo – Społecznej Rady Gminy Zamość. W posiedzeniu uczestniczyli wójt Ryszard Gliwiński, Przewodniczący Rady Gminy Zamość radny Wojciech Suchowicz oraz Konrad Dziuba z-ca dyrektora Wydziału Społeczno – Administracyjnego. Posiedzeniu przewodniczyła przewodnicząca komisji radna Anna Bartoń. W trakcie posiedzenia głos zabrał radny Krzysztof Ostasz. W trakcie […]

Radni Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu dyscyplinują Starostę Powiatu Zamojskiego [ VIDEO ]

Radni Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu dyscyplinują Starostę Powiatu Zamojskiego [ VIDEO ]

W dniu 11 czerwca 2019 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu Rady Gminy Zamość. Obradom przewodniczył radny Sylwester Dobromilski – przewodniczący Komisji. Przedmiotem obrad komisji był temat przebudowy dróg gminnych na lata 2020 – 2023. Komisja na wniosek radnego Tadeusza Kostrubca nie wyraziła zgody na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Szewnia – Wólka […]

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zamość – pytania radnego Konrada Kitki w sprawie MZK [ VIDEO ]

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zamość – pytania radnego Konrada Kitki w sprawie MZK [ VIDEO ]

W dniu 12 czerwca 2019 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zamość. Obradom przewodniczył radny Henryk Łukaszczuk – przewodniczący przedmiotowej komisji. W obradach uczestniczył Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński oraz Przewodniczący Rady Gminy Zamość radny Wojciech Suchowicz. Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. Przyjęcie protokołu. Przyjęcie porządku obrad. Kontrola i ocena realizacji […]

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu Rady Gminy Zamość [ FILM ]

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu Rady Gminy Zamość [ FILM ]

W dniu 21 maja 2019 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu. Porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. Przyjęcie protokołu. Przyjęcie porządku obrad. Opiniowanie materiałów na sesję. Program budowy dróg lokalnych. Sprawy bieżące. Zakończenie obrad. Materiał filmowy z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu:

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zamość [ FILM ]

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zamość [ FILM ]

W dniu 21 maja 2019 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zamość. Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. Przyjęcie porządku obrad Przyjęcie protokołu Przygotowanie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla wójta na podstawie analizy sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu za rok 2018 Sprawy bieżące. Zakończenie obrad. Materiał filmowy z posiedzenia Komisji […]

Ks.prof. Tadeusz Guz: Gender sprowadza człowieka wyłącznie do materii

Ks.prof. Tadeusz Guz: Gender sprowadza człowieka wyłącznie do materii

Gender sprowadza człowieka wyłącznie do materii – wskazuje ks. prof. Tadeusz Guz w filmie „Zmierzch. Ofensywa ideologii gender”. Film porusza między innymi temat pochodzenia ideologii geneder, tego, o co w niej chodzi i jakie niesie zagrożenia. Wśród ekspertów, którzy zabierają głos w tej sprawie jest między innymi ks. prof. Tadeusz Guz, filozof i teolog. – […]

Internetowa premiera filmu dokumentalnego „Wszystko dla Polski. Dzieje II Zamojskiego Inspektoratu AK” [ FILM ]

Internetowa premiera filmu dokumentalnego „Wszystko dla Polski. Dzieje II Zamojskiego Inspektoratu AK” [ FILM ]

Po premierze kinowej i telewizyjnej w  Święto Narodowe Konstytucji 3 Maja premiera internetowa najnowszego filmu dokumentalnego wyprodukowanego przez ŚZŻAK O/Z w którym podnoszone są nieznane karty historii naszego regionu z okresu działalności II Zamojskiego Inspektoratu Armii Krajowej. Film dokumentalny „Wszystko dla Polski. Dzieje II Zamojskiego Inspektoratu AK” został wyprodukowany przez ŚZŻAK Okręg Zamość i Telewizję […]

Posiedzenie Komisji Oświatowo – Społecznej Rady Gminy Zamość : dyskusja nad raportem o stanie gminy bez udziału radnych [ VIDEO ]

Posiedzenie Komisji Oświatowo – Społecznej Rady Gminy Zamość : dyskusja nad raportem o stanie gminy bez udziału radnych [ VIDEO ]

W dniu 17 kwietnia 2019 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświatowo – Społecznej Rady Gminy Zamość. Porządek posiedzenia: 1) Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2) Przyjęcie porządku obrad 3) Przyjęcie protokołu 4) Zapoznanie się z organizacją nauczania i wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019 5) Ocena realizacji gminnych programów i strategii 6) Opiniowanie materiałów na […]

VI sesja Rady Powiatu w Zamościu – zapytania radnych o tereny lotniska Mokre [ VIDEO ]

VI sesja Rady Powiatu w Zamościu – zapytania radnych o tereny lotniska Mokre [ VIDEO ]

W dniu 24 kwietnia 2019 roku odbyła się sesja  Rady Powiatu Zamojskiego. Radni przyjęli następujące uchwały: W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu W sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok W sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nielisz na organizację przedsięwzięcia turystycznego pod nazwą „Festiwal Turystyczny 2019”, W sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie […]

Gmina Zamość: Posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu [ VIDEO ]

Gmina Zamość: Posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu [ VIDEO ]

W dniu 04 marca 2019 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu. W obradach uczestniczyli członkowie Komisji: 1. Sylwester Dobromilski – przewodniczacy 2. Mirosław Kołtun 3. Piotr Najda 4. Piotr Dołba 5. Piotr Koczułap 6. Tadeusz Kostrubiec W posiedzeniu uczestniczyli również radni z Komisji Rewizyjnej – Konrad Kitka i Henryk Łukaszczuk. Oprócz członków […]

Gmina Zamość: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej [ VIDEO ]

Gmina Zamość: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej [ VIDEO ]

W dniu 02 kwietnia 2019 roku w świetlicy Urzędu Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Obradom Komisji Rewizyjnej przewodniczył jej przewodniczący Henryk Łukaszczuk. W obradach uczestniczyli radni z Komisji Rewizyjnej, Wójt Ryszard Gliwiński, Z-ca Dyrektora d/s Społeczno – Administracyjnych Konrad Dziuba  oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Jarosław Kalbarczyk. Nieobecna była radna Beata Wichorowska. Proponowany porządek […]

Top