31 stycznia 2019 r. IV sesja Rady Gminy Zamość

Na dzień 31 stycznia 2019 roku na godz. 14.00 Przewodniczący Rady Gminy Zamość  zwołał IV sesję Rady Gminy Zamość. Sesja odbędzie się w świetlicy Urzędu Gminy Zamość przy ul. Peowiaków 92.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gminy.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Prezentacja Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu – realizacja przedsięwzięcia związanego z budową „Rodzinnego Domu” przy ul. Kresowej w Zamościu
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
9. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
10. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
11. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy rzeczowej
w zakresie zmiany dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 3218L w m. Wysokie (na odcinku od km 1+000,00 do km 1+100,00)
12. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Zamość – w zakresie współfinansowania kosztów funkcjonowania Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu
13. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie trybu postępowania o udzieleniu spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Zamość oraz sposobu ich rozliczania
14. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 -2021.
15. Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr L/486/18 Rady Gminy Zamość z dnia
15 października w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
16. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Gminny Zakład Obsługi Komunalnej Gminy Zamość.
17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (obręb Wysokie).
18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (obręb Płoskie).
19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej mienie gminy (obręb Bortatycze-Kolonia).
20. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy
21. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy komisji Rady Gminy
22. Informacja o pracy wójta.
23. Wnioski radnych.
24. Wnioski i zapytania mieszkańców gminy Zamość, zaproszonych gości.
25. Odpowiedzi na wnioski i zapytania mieszkańców.
26. Zakończenie sesji.

źródło: UG Zamość

Komentarze do: “31 stycznia 2019 r. IV sesja Rady Gminy Zamość

  1. Wiewióra

    Ciekawe czy radni w pkt 20 zaplanowali podniesienie swoich uposazeń? Przekonamy się już w czwartek.

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top