Archiwum z miesica Grudzień

Gminne tablice ogłoszeń – czy takie tablice dobrze świadczą o wizerunku gminy?

Gminne tablice ogłoszeń – czy takie tablice dobrze świadczą o wizerunku gminy?

Świetnym rozwiązaniem w zakresie komunikacji wśród małych społeczności są gabloty i tablice sołeckie. Tablica informacyjna, oprócz strony internetowej oraz portalów społecznościowych jest źródłem przekazywanych przez gminę informacji mieszkańcom. Tablica ma być jednym z tych narzędzi, które pomaga dotrzeć i komunikować się z lokalną społecznością. Umieszczone w centralnym punkcie wsi, służą do wywieszania wszelkich aktualnych informacji, […]

Kody QR w bankomatach. Policja ostrzega – możecie stracić pieniądze!

Kody QR w bankomatach. Policja ostrzega – możecie stracić pieniądze!

Biuro do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji, FinCERT.pl – Bankowe Centrum Bezpieczeństwa Związku Banków Polskich oraz Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji ostrzegają użytkowników smartfonów przed skanowaniem kodów QR z naklejek, które w ostatnim czasie bezprawnie umieszczane są na bankomatach. Wczytanie takiego QR kodu może narazić właściciela telefonu na uruchomienie aplikacji wysyłającej SMS Premium bez […]

Ranking Gmin Lubelszczyzny

Ranking Gmin Lubelszczyzny

W dniu 6 grudnia 2018 r. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie oraz Urząd Statystyczny w Lublinie ogłosili listę pierwszych 20 miejsc Rankingu Gmin Lubelszczyzny 2018, którego wyniki są oparte o dane statystyki publicznej za lata 2015-2017. Ocenie zostały poddane wszystkie gminy województwa lubelskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu.  WYNIKI RANKINGU GMIN […]

Niewinne dzieci [ słowo na niedzielę ]

Niewinne dzieci [ słowo na niedzielę ]

„Wtedy Herod, widząc, że go mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew. Posłał oprawców do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch, stosownie do czasu, o którym się dowiedział od mędrców. Wtedy spełniły się słowa proroka Jeremiasza: «Krzyk usłyszano w Rama, płacz i jęk wielki. Rachel opłakuje swe dzieci […]

Święta Rodzina – wzór dla rodziny katolickiej

Święta Rodzina – wzór dla rodziny katolickiej

Bóg, Ojczyzna i Rodzina: to trzy największe i najświętsze słowa, jakie język ludzki posiada. Czemu Bóg, to jasne. Wszak On jest Stwórcą, początkiem i końcem wszystkiego. Istota pierwsza i najdoskonalsza na niebie i ziemi całej. Drugie po Bogu święte i wielkie imię to Ojczyzna, co jest naszą matką najmilejszą, klejnotem i skarbem najcenniejszym każdego żyjącego […]

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu [ video ]

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu [ video ]

W dniu 21 grudnia 2018 roku w świetlicy Urzędu Gminy Zamość odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu. W pracach komisji uczestniczyli radni, Przewodniczący Rady Gminy Zamość Wojciech Suchowicz, Wójt Ryszard Gliwiński oraz skarbnik Maria Zajączkowska. Obradom przewodniczył radny Sylwester Dobromilski. Porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. Przyjęcie porządku obrad. Opiniowanie projektów uchwał: […]

Zabawy wzbudzające strach. Jaką kulturę promuje GOK?

Zabawy wzbudzające strach. Jaką kulturę promuje GOK?

  Okres Bożego Narodzenia w Polsce ma szczególny charakter i bogaty jest w piękne tradycje rodzinne, regionalne i religijne. Pochylając się nad Dzieciątkiem w żłobie adorujemy Boga, który stał się człowiekiem. Ponad 1050 lat temu przyjęliśmy wiarę katolicką, w niej „żyć i umierać chcemy”. GOK jest samorządową, gminną instytucją kultury. Jaka jest jego misja? Jakie […]

Niezapomniany zryw. Dziś 100. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Niezapomniany zryw. Dziś 100. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Powstanie wybuchło 27 grudnia 1918 r. w Poznaniu i było największym zrywem niepodległościowym na terenie zaborów, zwieńczonym zwycięstwem. Dzięki niemu mieszkańcy Wielkopolski odzyskali wolność, a ziemie stanowiące kolebkę państwowości wróciły do Polski. Obchodzimy dziś 100. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Wielkopolska insurekcja, której początek dały walki na ulicach Poznania 27 grudnia 1918 r. (związane z wiecem na cześć […]

Boże Narodzenie – geneza i tradycje

Boże Narodzenie – geneza i tradycje

W Boże Narodzenie Kościół wspomina prawdę, że jednorodzony i odwieczny Syn Boży stał się człowiekiem i przyjął ograniczoną, śmiertelną ludzką naturę. Narodzenie Chrystusa, dokonane w ogromnym ukryciu, niemal w całkowitej tajemnicy, stało się świętem powszechnym, które przynajmniej na kilka dni przemienia oblicze Ziemi przynosząc pokój, pojednanie, wzajemną życzliwość. W Polsce święto to ma szczególnie charakter […]

Czytając BIULETYN……

Czytając BIULETYN……

Trzymam w ręku BIULETYN SAMORZĄDU GMINY ZAMOŚĆ Nr12(119) Grudzień 2018. W tym roku wydanie świąteczne jest bardzo obszerne, liczy 56 stron (ubiegłoroczny grudniowy BIULETYN miał ich zaledwie 40). Będzie co czytać. Lektura na całe Święta. Większość zamieszczonych informacji można co prawda znaleźć na stronie internetowej Gminy Zamość (nawet więcej jest tam zdjęć do zobaczenia), ale […]

Posiedzenie Komisji Oświatowo – Społecznej [ video ]

Posiedzenie Komisji Oświatowo – Społecznej [ video ]

W dniu 20 grudnia 2018 roku w świetlicy Urzędu Gminy Zamość odbyło się posiedzenie Komisji Oświatowo – Społecznej. W pracach komisji uczestniczyli radni przedmiotowej komisji, Przewodniczący Rady Gminy Zamość Wojciech Suchowicz,  Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński oraz Inspektor d/s Komunalnych Konrad Dziuba. Obradami komisji kierowała radna Anna Bartoń. Porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. […]

Prof. Ryba: Święta bez Boga są wydmuszką. Nie ma w tym żadnej treści

Prof. Ryba: Święta bez Boga są wydmuszką. Nie ma w tym żadnej treści

Niestety pojawiają się w Europie – ale i w Polsce – próby, tendencje do tego, ażeby święta Bożego Narodzenia świętować bez Boga. (…) Święta bez Boga są wydmuszką. Nie ma w tym żadnej treści – powiedział w programie „Myśląc Ojczyzna” na antenie TV Trwam prof. Mieczysław Ryba. Święta Bożego Narodzenia uświadamiają nam bardzo mocno, jak […]

„Oto idę, abym spełniał wolę Twoją, Boże” [ słowo na niedzielę ]

„Oto idę, abym spełniał wolę Twoją, Boże” [ słowo na niedzielę ]

Liturgia ostatniej niedzieli Adwentu ma już nastrój wigilii Bożonarodzeniowej. Proroctwa o Mesjaszu stają się bardziej dokładne dzięki Micheaszowi wskazującemu miejsce narodzenia w małej wiosce, ojczyźnie Dawida, z którego potomstwa oczekiwano Zbawiciela, „A Ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich! Z Ciebie mi wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu” (Mi 5, 1). W zdaniu, które następuje: „pochodzenie Jego od początku, […]

Ostrzeżenia przed oblodzeniem

Ostrzeżenia przed oblodzeniem

W dniu dzisiejszym IMGW oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa  wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem dróg w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim oraz lubelskim. Jak podaje IMGW oraz RCB, ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia. Zalecono […]

PKN Orlen – „Program pomocy jednostkom straży pożarnych”

PKN Orlen – „Program pomocy jednostkom straży pożarnych”

PKN ORLEN podpisał umowę, która zagwarantuje jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej należącym do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego rabat na paliwa w całej sieci ORLEN w Polsce. Program lojalnościowy wchodzi w życie już 1 stycznia 2019 r.  –  PKN ORLEN jako firma odpowiedzialna społecznie angażuje się w projekty ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa. Od wielu lat współpracujemy […]

Top